Algemene Voorwaarden

Een MWOS boeking en gegevensverwerking

Allereerst: overzicht.

We houden van duidelijkheid. Om het overzichtelijk te houden, allereerst even hoe deze algemene voorwaarden zijn ingedeeld.

 1. Aanvraag en optie

  Je neemt contact op met ons. Hoe gebruiken we de gegevens die je aan ons overdraagt?

 2. Boeking

  Je hebt een prijs geaccepteerd en een datum staat en de voorwaarden zijn duidelijk voor zover mogelijk.

 3. Betaling

  Het optreden zit er aan te komen, of is geweest en het is tijd om te betalen.

Eigenlijk precies zoals een boeking bij ons verloopt. Duidelijk toch?

Vóór een aanvraag

Het loopt ongeveer zo:

 1. Aanvraag
  We krijgen je aanvraag binnen met de door jou verschafte informatie. Wees zeker van je zaak, dat is voor iedereen fijn.
 2. Informatievoorziening & navraag
  We sturen je een beschrijving vooruit met hoe we een optreden invullen en vragen aan de bandleden of ze kunnen op de datum van je aanvraag.
 3. Optie-aanbod
  Bij een “ja” van alle bandleden bieden we een optie aan, met een overzichtje van de gegevens zoals deze zijn doorgekomen.
 4. Bevestiging
  Middels een reply per E-mail krijgen wij van jou de boeking bevestigd.
  1. In de bevestiging is vooral de tijd/datum belangrijk. Een aanpassing hiervan resulteert in het opnieuw navragen bij de band; zie Aanpassing tijd/datumverderop in deze Voorwaarden.
  2. Uiteraard kunnen na het optie-aanbod en bevestiging extra verzoekjes komen; we zijn vrij flexibel. Echter, wanneer dit gaat over een aanpassing van de aanvangstijd, speelduur, wens om eerder/langer op locatie aanwezig te zijn, of gage, moet dit opnieuw uitgevraagd worden. Kortom: wees zeker van je zaak, dat is voor iedereen fijn.

1. Aanvraag en optie

Contact opnemen met MWOS

Zoals ook te lezen is in het Privacy Statement maken wij gebruik van Google Formulieren (Google Forms).

Het gebruik van Google Forms

Wij gebruiken Google Forms als aanvragen formulier. We krijgen de aanvraag binnen, welke via een Google Sheet bij ons binnenkomt. Vervolgens worden de essentiële gegevens doorgegeven aan de bandleden, om ze zo in hun persoonlijke agenda’s te kunnen laten controleren of zijn kunnen op het moment van de aanvraag. Zo wordt een aanvraag een potentiële boeking, en uiteindelijk een boeking. Gegevens die de bandleden zouden kunnen ontvangen zijn alle gegevens die via het contactformulier zijn opgegeven. Bij het opgeven van deze gegevens gaat u dan ook hiermee akkoord; houd hier rekening mee.

Het gebruik van E-mail

Mocht er een aanvraag per e-mail binnenkomen, verwerken wij deze zelf via het aanvragen formulier, om zo een uniek nummer te genereren voor de aanvraag. Zo zijn we zeker dat aanvragen nooit verward worden wanneer we onderling optredens bespreken. De gegevens die per mail worden uitgewisseld voor een (potentiële) boeking worden hetzelfde behandeld als via een aanvraag via Google Formulieren.

Hoe we jouw gegevens gebruiken

We gebruiken je data alleen binnen de band om opties uit te vragen, of, uiteraard wanneer de arm van de wet dit van ons eist (wanneer dit nodig is, om juridische stappen te ondernemen).

 • Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.
 • Reacties binnen Google Formulieren worden verwerkt zoals hierboven vernoemd.
 • Reacties via E-mail worden verwerkt zoals hierboven vernoemd.
 • Geanonimiseerde gegevens (zoals Google Analytics gegevens) wordt in principe niet verstuurd, al wordt deze wel op servers opgeslagen. Voor meer informatie, bekijk de voorwaarden van Google Analytics hier.

Wel zijn er koppelingen die via de website en bijvoorbeeld door het gebruik van Gmail worden gemaakt (voor marketing van Google bijvoorbeeld). Zie hiervoor ons Privacy Statement.

2. Boeking

Een boeking is bij ons gemaakt vanaf het moment dat je het aanbod van een optie hebt bevestigd middels een reply per E-mail. In dit aanbod staat een overzicht met de genoemde gegevens. Bij een aanpassing van dit aanbod zullen we een nieuw overzichtje sturen met opnieuw een verzoek op bevestiging. Dat klinkt misschien wat omslachtig, maar dit is nodig, mocht het onverhoopt een keer mis gaan.

Kortom: het loopt zo:

 1. Aanvraag
  We krijgen je aanvraag binnen met de door jou verschafte informatie.
 2. Informatievoorziening & navraag
  We sturen je een beschrijving vooruit met hoe we een optreden invullen en vragen aan de bandleden of ze kunnen op de datum van je aanvraag.
 3. Optie-aanbod
  Bij een “ja” van alle bandleden bieden we een optie aan, met een overzichtje van de gegevens zoals deze zijn doorgekomen.
 4. Bevestiging
  Middels een reply per E-mail krijgen wij van jou de boeking bevestigd.
 1. In het kort: wees zeker van je zaak, dat is voor iedereen fijn.
 2. In de bevestiging is vooral de tijd/datum belangrijk. Een aanpassing hiervan resulteert in het opnieuw navragen bij de band.
 3. Uiteraard kunnen na het optie-aanbod en bevestiging extra verzoekjes komen; we zijn vrij flexibel. Echter, wanneer dit gaat over een aanpassing van de aanvangstijd, speelduur, wens om eerder/langer op locatie aanwezig te zijn, of gage, moet dit opnieuw uitgevraagd worden. Kortom: wees zeker van je zaak, dat is voor iedereen fijn.
Overkapping voor de band

Zorg er voor dat de band ergens droog kan staan; we wonen tenslotte in Nederland. Zo kan het feest altijd doorgaan (zie ook het kopje Betaling).

3. Betaling

We gaan er vanuit dat we er altijd uit komen als het gaat om betaling. We zijn geen uitknijpers, maar willen wel graag volgens afspraak betaald krijgen. Daarbij komt uiteraard nog wel dat we aan de wet gebonden zijn, zoals (nagenoeg) iedereen in dit land.

Onze factuur

In onze ogen zijn er een aantal situaties mogelijk als het gaat om de factuur:

 1. Niet-kloppende factuurgegevens
 2. Oneens met de hoogte van het bedrag

Geef fouten altijd tijdig bij ons aan, zodat we er iets aan kunnen doen.

Te laat of op een ander moment betalen

 • Betalingstermijn

  Op de factuur staat ons verzoek binnen 14 dagen te betalen. Dit doen we om te voorkomen dat u te laat betaalt. Na 30 kalenderdagen komen hier namelijk 15% bovenop. Wettelijk is verplicht binnen 30 dagen een factuur te voldoen. Gebeurt dit niet, brengen wij de wettelijke 15% incassokosten in rekening.

 • Op een ander moment betalen

  Mocht je onverhoopt alsnog te laat betalen duiken we de gegevens is en bellen we je op om te vragen wat er aan de hand is. Hopelijk komen we er op die manier uit. Mochten er betalingsproblemen zijn, kunnen we bijvoorbeeld een betalingsregeling treffen.

Aanbetaling

Een aanbetaling is een bedrag dat bij annulering niet wordt terugbetaald. Als we met een aanbetaling werken, gaat dit meestal met 50% na akkoord en 50% na het optreden, maar dit kan ook anders worden overlegd.

Annulering

Annulering is kostenloos mogelijk tot een maand voor het optreden. Daarna staat er 50% van de volledige gage tegenover. De reden hiervoor? Binnen een termijn van 1 maand is een vervangen optreden vinden erg moeilijk.

Redenen voor annulering kunnen zijn:

 • Het weer
  Het dondert en het hagelt en het regent meters BIER (nee, water dus). We heten dan wel Mooi Weer Op Straat, maar de macht over het weer hebben we helaas niet. Een annulering op basis van ‘het weer’ maken we helaas wel eens mee. Ook hierbij geldt: 50% van de gage. We hadden tenslotte een andere boeking kunnen hebben voor jouw datum, waar wel rekening is gehouden met de mogelijkheid van regen.
 • Aanpassing tijd/datum/duur
  We proberen er altijd een schoen aan te passen, maar sommige dingen kunnen we niet aanbieden. Bijvoorbeeld omdat het fysiek te uitputtend is, of omdat het planmatig onmogelijk is. Mocht de aanpassing niet mogelijk zijn van onze kant, houden we ons aan de oorspronkelijk uitgevraagde tijd en gage. Wanneer je niet akkoord gaat, komen we uiteraard niet langs, maar houden we ons wel aan de 50% van de gage met dezelfde reden: kort dag aanpassen is niet alleen niet netjes, maar vooral erg onhandig (we noemden het al in sectie 1 uit deze voorwaarden).