Elke 27 maart is het Wereld Theaterdag (World Theatre Day / Internationale Theaterdag). Over de hele wereld wordt de kracht van theater gevierd.

Wereld theaterdag is een dag die ons herinnert aan de essentie van theater, een eeuwenoude kunstvorm en een kunst die ons verbindt door de tijd. Het nodigt uit tot samenzijn, tot luisteren en tot handelen. Hoe belangrijk in tijden van verdeeldheid en uitdagingen.

In het theater van het leven zijn we allemaal spelers, en samen kunnen we het verhaal veranderen. Speels.
– Jochem ter Beeke

Jochem is manager van de Utrechtse coverband Mooi Weer Op Straat en heeft een hart voor theater.

In een wereld waarin spanningen soms hoog oplopen, waarin een pandemie de verdelingen verder op scherp hebben gezet en ons op unieke wijze heeft geconfronteerd met onze onderlinge afhankelijkheid, is de rol van theater onverminderd krachtig geworden.

Een ode aan samen zijn, samen luisteren en samen handelen

Het theater is een plek waar we kunnen reflecteren op onze gedeelde menselijkheid, waar we bewust boodschappen opzuigen en in een veilige omgeving botsen met harde werkelijkheden en oprechte gevoelens. We worden bewust van elkaars angsten en zorgen, en we leren nieuwe manieren ontdekken om samen te zijn.

Maar wat betekent het eigenlijk om samen te zijn? Hoe kunnen we elkaar werkelijk zien en begrijpen? Deze vragen zijn niet nieuw, maar ze hebben de afgelopen jaren een geheel nieuwe betekenis gekregen. Terwijl we door de wereld reizen, worden we omringd door een diversiteit aan ervaringen, overtuigingen en emoties. Het theater biedt een ruimte waarin deze diversiteit kan worden erkend en omarmd, waarin we kunnen leren om naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren.

Maar het is toch ook leuk?

Een geest van inclusie en verbondenheid is zeker leuk! In deze geest ontstaan initiatieven zoals “In de War” van Schippers Op Straat, muziektheater voor kinderen, in samenwerking met Jeroen Schipper. Kindermuziektheater laat kinderen kennismaken met beweging, muziek en plezier in een speelse en positieve omgeving. Om zo op nieuwe manieren te verkennen, stemmen te laten klinken en om samen te ontdekken en groeien.

Door middel van muziek, spel en verbeelding leren kinderen niet alleen over zichzelf, maar ook over de wereld om hen heen. Ze leren om te luisteren naar anderen, om samen te werken en om empathie te tonen.

Meer dan vermaak

Maar theater is meer dan alleen vermaak voor kinderen. Het is een krachtig instrument voor sociale verandering, een manier om onze gemeenschappen te versterken en bepaalde stemmen te laten horen. Het is een plek waar we onze angsten en hoop kunnen delen, waar we kunnen dromen van een betere wereld en waar we samen kunnen werken om die dromen werkelijkheid te maken.

In deze sombere tijden, waarin oorlog en verdeeldheid opnieuw de kop opsteken, is het belangrijk om te blijven geloven in de kracht van theater. Het is een kracht die ons in staat stelt om te blijven verschijnen, om te blijven samenkomen en om te blijven luisteren – met anderen en met onszelf. Het is een kracht die ons herinnert aan onze gedeelde menselijkheid en aan onze verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen.

Laten we dus op Wereld Theaterdag samenkomen, laten we luisteren naar elkaars verhalen en laten we samen dromen van een betere toekomst.

MWOS en theater

Naast SchipperS Op Straat is MWOS behalve muzikaaal zeker ook bezig met theatraal effect en daarmee een gevoel van saamhorigheid.