We zijn sommige mensen zeer dankbaar. Mensen die zo nu en dan kunnen invallen als één van ons niet kan, fotografen, videografen, enzovoorts. Aan deze luitjes: duizendmaal dank!!