We zijn sommige mensen zeer dankbaar. Mensen die zo nu en dan kunnen invallen als één van ons niet kan, fotografen, videografen, en misschien komen er nog een hele hoop andere bazen bij. In elk geval alvast aan deze luitjes: duizendmaal dank!!